InternetMarketing

Wat is een organogram en waarom heeft mijn bedrijf het nodig?

0

Wanneer je een eigen bedrijf opstart, zijn er verschillende belangrijke onderdelen die je moet regelen en bedenken. Een daarvan is het maken van een businessplan. In dit businessplan geef je onder andere aan waar de organisatie voor gaat, wat de doelen van de organisatie zijn en wat de strategie is. Daarnaast is het belangrijk om in kaart te brengen wie de taken van de organisatie gaan uitvoeren. Hiervoor maak je een organogram. Maar wat is een organogram precies en waarom heeft je bedrijf het precies nodig?  

Een organogram, ook wel organigram genoemd, is een schematisch overzicht van een organisatie. In het overzicht worden de functies van de gehele organisatie in kaart gebracht. De hiërarchie van de organisatie komt daarmee naar voren. Hoe hoger een functie in het organogram staat afgebeeld, hoe meer verantwoordelijkheden en bevoegdheden deze functie heeft. Verschillende functies met dezelfde hoeveelheid verantwoordlijkheden, komen naast elkaar in het organogram te staan.

Hiërarchie

Vaak staat bovenaan het organogram de CEO, directeur en/of oprichter. Hierboven kan ook de Raad van Commissarissen worden afgebeeld. Hieronder worden de managementlagen afgebeeld en onderaan staan de medewerkers op de werkvloer of de uitvoerende werknemers.

Structuur

In een organogram kunnen klanten en medewerkers zien hoe een organisatie in elkaar zit. Dit is handig voor klanten, maar zeker ook voor medewerkers. Een nieuwe medewerker kan op deze manier in een oogopslag zien wat de structuur is van zijn of haar nieuwe organisatie.

Je kunt zien wie welke taak heeft en wie verantwoordelijk is waarvoor en in welke mate. Klanten of (nieuwe) medewerkers kunnen het dus gebruiken als een soort naslagwerk, wanneer ze willen weten met wie ze in contact moeten komen voor een bepaalde vraag of een specifiek onderwerp. Het is dus belangrijk voor de interne communicatie van een organisatie.

Functies en verantwoordelijkheden

Daarnaast laat een organogram duidelijk zien welke functies onder welke afdelingen vallen. Het laat zien hoeveel afdelingen er zijn en zo wordt afgebeeld hoeveel mensen een manager aanstuurt. Over het algemeen geldt dat een manager tien mensen tegelijk goed kan aansturen. Dit verschilt natuurlijk per managementfunctie, afhankelijk van de organisatiestructuur en de vaardigheden van de manager.

De bovengenoemde duidelijkheid die een organogram biedt, zorgt voor rust in een organisatie en het werkt natuurlijk fijner en beter als er rust in een organisatie is. Daarnaast zorgen de duidelijke afspraken, die af te lezen zijn in het organogram, zoals wie waar verantwoordelijk voor is, ervoor dat processen goed en snel kunnen verlopen. Je hoeft niet nog uit te zoeken bij wie je waarvoor moet zijn. Dit zorgt al voor een snelle start van een proces.

Naast dat het een verplicht onderdeel van het schrijven van een businessplan is, is het dus voor een organisatie ook erg praktisch en efficiënt om een organogram te hebben. Het biedt overzicht, zorgt voor rust in de organisatie en laat processen beter verlopen. Dat is wat je als bedrijf wilt hebben, voor optimaal resultaat.

Alternatieven voor Popcorn Time

Vorig artikel

Wat is een testimonial en hoe is dit in te zetten?

Volgende artikel

Ook iets voor jou

More in Internet