Nieuws

Hoe ziet het vervoer eruit tijdens de pandemie?

0

De groeiende wereldbevolking, de toegenomen verstedelijking en de toename van het internationale reisverkeer hebben de verspreiding van pandemische ziekten geïntensiveerd. In het geval van een pandemie kunnen veel reizigers in verschillende delen van de wereld aan hetzelfde virus worden blootgesteld.

Gezien de onderlinge verbondenheid van de vervoersnetwerken in de wereld naast het transport België – Nederland, kunnen pandemieën zich veel sneller verspreiden dan anders het geval zou zijn.

Hoe doen transportbedrijven het tijdens de pandemie?

Transportbedrijven zijn in de eerste plaats verantwoordelijk voor het vervoer van mensen en goederen tijdens noodsituaties op het gebied van de volksgezondheid. Dit kan het beheer van mensenmassa’s voor planning voor pandemieën en respons omvatten, maar ook het vervoer van mensen en goederen tijdens noodsituaties voor de volksgezondheid.

In het geval van de voorbije pandemie die we de laatste tweeënhalf jaar over ons hebben gehad, zijn er met het transport België – Nederland door de sector bepaalde maatregelen genomen om hun activa en werknemers te beschermen tegen mogelijke blootstelling aan het COVID-19 virus.

Dit houdt onder meer in dat zij de capaciteit moeten hebben om nieuwe vraagniveaus te beheren en dat zij de integriteit van hun activa en toeleveringsketen van het transport België – Nederland moeten waarborgen.

Volksgezondheidsinspanningen

Transportbedrijven kunnen het risico op besmetting tijdens een pandemie helpen verminderen door voorbereidingsmaatregelen. De eerste stap is het vertrouwd raken met de risiconiveaus van een pandemie en de richtsnoeren voor pandemieplanning. Dit kan worden bereikt door opleiding en door het verwerven van pandemieplannen en pandemische risiconiveaus.

Transportbedrijven moeten over een alomvattend pandemieplan beschikken. Dit plan moet specifieke maatregelen bevatten voor het beheer van de stroom van werknemers en klanten binnen het transport België – Nederland.

Hoe de vervoerssector zich kan beschermen tegen pandemische uitbraken

In tijden van nood beseffen we allemaal hoe belangrijk de naadloze verplaatsing van goederen in de stad werkelijk is. Mensen hebben een studie bevoorrading nodig van voedsel, medische voorraden en noodgoederen met minimale vertragingen of beperkingen.

Transportbedrijven kunnen de volgende stappen nemen om zich voor te bereiden op een pandemie:

Bekend worden met pandemische risiconiveaus

Identificeren van pandemische risico’s

Implementeren van voorbereidingsmaatregelen

Melden van problemen

Bedrijven die aan transport België – Nederland doen, moeten zich ervan bewust zijn dat zij aan een pandemisch virus kunnen worden blootgesteld. Dit geldt ook voor werknemers die naar nieuwe landen reizen of die in internationale transportnetwerken werken.

Conclusie

Met de COVID-19 hebben mensen hun auto’s aan acties voor de gemeenschap gedoneerd, bussen die materiaal naar ziekenhuispersoneel brengen, en micromobiliteit gebruikt door dienstdoende EHBO’ers. Als onze bevolking in crisis verkeert, worden we veel vindingrijker in het vinden van manieren om mensen en dingen te brengen waar ze heen moeten. Crisis helpt onze aanpak te stroomlijnen en we denken er niet langer over na of een auto ‘van mij is’ maar hoe die auto de gemeenschap helpt.

Niet alleen tijdens pandemieën kunnen we creatief nadenken over het gebruik van alle geparkeerde auto’s of bussen op vaste lege routes op het transport België – Nederland, we kunnen dit de hele tijd doen. We kunnen deze lessen niet verloren laten gaan, we zijn allemaal met elkaar verbonden, we proberen allemaal deze wereld een beetje beter te maken, zodat we allemaal een vredig, naadloos, leven kunnen hebben.

Een privaat-publiek mobiliteitspartnerschap lijkt de juiste weg voorwaarts.

Logo vergroten zonder kwaliteitsverlies

Vorig artikel

Combinatie van online- en offline marketing het meest interessant 

Volgende artikel

Ook iets voor jou

More in Nieuws